Betwist contractvoorstel ingevolge EANcodeverwisseling

Mevrouw Z. gaat in op een contractvoorstel dat ze per mail ontvangen heeft op basis van een door een verkoper uitgerekend voorschotbedrag van 90 euro. De leverancier informeert haar vervolgens over een fout in de EAN-code en stuurt twee weken later een gecorrigeerd contractvoorstel. De klant aanvaardt dit, in de veronderstelling dat dit geen invloed heeft op het voorschotbedrag. Na het ingaan van het contract blijkt dat het voorschotbedrag hoger ligt dan de verwachte 90 euro. Daarom kiest ze om nogmaals van leverancier te veranderen. Ze betwist de afrekeningen (de slotfactuur en een factuur voor de restwaarde van een slimme thermostaat die bij het contract hoort) die ze ontvangen heeft voor een leveringsperiode van twee maanden (oktober en november).

Intervention du médiateur: 

De leverancier legt uit dat het voorschotbedrag gebaseerd is op de verbruikshistoriek. De correctie van de EAN-code heeft geleid tot een correctie van de verbruikshistoriek en dus ook van het voorschotbedrag. Omwille van de korte leveringsperiode is de leverancier bereid om de jaarlijkse vaste vergoeding (voor deze klant een bedrag van 139,90 euro) te crediteren.

De leverancier blijft er wel bij dat de klant de restwaarde van de slimme thermostaat moet vergoeden, omdat dit zo in de contractuele voorwaarden is opgenomen.