Verjaring van energiefactuur

De heer S. ontving een overdracht van schuldvordering met datum 25/02/2020 van een incassobureau. De facturen van 2012, 2013 en 2014 bedroegen samen in totaal 6.759,74 euro.

De heer S. betwist deze schuld en roept verjaring in.

Intervention du médiateur: 

Op basis van de doorgegeven klacht heeft de leverancier van de heer S. de verjaring nagekeken.

Na controle bevestigde de leverancier dat de verjaring van toepassing is.

De leverancier heeft vervolgens contactopgenomen met het incassobureau dat de schuld van de heer S. had overgekocht om dit op de hoogte te brengen van de verjaring. Op basis van deze nieuwe elementen heeft het incassobureau het dossier afgesloten.