Een betwist energiecontract

Mevrouw R. tekent bezwaar aan tegen een contract dat zij nooit heeft ondertekend, voor een adres waar ze nooit heeft gewoond. Mevrouw R. geeft ook aan dat de naam en voornaam op het contract anders gespeld zijn dan de hare.

Intervention du médiateur: 

Het energiebedrijf heeft eerst aangegeven dat zijn eigen diensten contact hebben opgenomen met de eigenaar om een kopie van de huurovereenkomst te vragen. Deze laatste bevestigde dat de klant op dit adres woonde, maar weigerde de gevraagde kopie te bezorgen. Bovendien heeft de klant via haar bankrekening meerdere betalingen verricht.

De Ombudsdienst wees erop dat dit niet de bankrekening van de aanklaagster was, dat zij nooit op dit adres heeft gewoond en dat de namen en voornamen wel op elkaar lijken, maar dat de handtekening verschillend is. Als gevolg worden er vraagtekens geplaatst bij de echtheid van het contract.

Het energiebedrijf zegt al meerdere keren een gerechtsdeurwaarder te hebben gestuurd, zonder antwoord van zijn kant. Als gevolg heeft het energiebedrijf de gerechtsdeurwaarder gevraagd het dossier te sluiten.