Ongewenste switch

Mevrouw K. betwist een ongewenste overstap naar een andere energieleverancier. Een verkoper heeft getracht haar een contract aan te praten.De verkoper is er zonder haar medeweten in geslaagd de meters in het gebouw te bereiken en er is een contract opgestart zonder haar akkoord.

Intervention du médiateur: 

Het energiebedrijf heeft aan mevrouw K. een kopie van haar identiteitskaart gevraagd om de handtekening op het document te controleren. Het energiebedrijf heeft toegegeven dat er sprake was van een valse handtekening. Er werden maatregelen genomen bij de verantwoordelijke verkoopspartner.

Het contract werd herroepen en alle facturatie is geannuleerd.