Rechtzetting van metergegevens

De heer D. kreeg een verbruiksfactuur voor de periode van 01/02/2012 – 9/04/2012. Hij betwistte deze echter daar hij pas verantwoordelijk kon gesteld worden voor het betreffende leveringspunt vanaf 27/03/2012 omdat pas vanaf dan zijn elektrische installatie werd goedgekeurd.

De heer D. beschikte over de nodige bewijsstukken en stuurde  deze wet mee in zijn klacht.

Intervention du médiateur: 

De leverancier maakte een nieuwe factuur op voor de correcte periode en met de correcte meterstanden. De heer D. ontving een creditnota van 340,45 euro op basis van de nieuwe periode en  verbruikgegevens.