London Forum 2012

Publication date: 
13/11/2012 - 15:15
Op 13 en 14 november 2012 heeft de Ombudsman voor Energie deelgenomen aan de vijfde meeting van het Citizens’ Energy Forum in Londen, georganiseerd door de Europese Commissie.

Dit forum vindt jaarlijks plaats en stelt de consument op de energiemarkt centraal.

De resultaten van deze bijeenkomst en van de werkgroepen zijn beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/energy/en

De presentaties van het forum zijn beschikbaar via de volgende link:http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/ENERGY_CUSTOMERS/CEER%20WORK%20%20VISION.

Op het forum hebben CEER (Raad van Europese energieregulatoren) en het BEUC (Europees Bureau van consumentenverenigingen) een gemeenschappelijke mededeling voorgesteld met als titel ‘A 2020 Vision for Europe’s energy customers’, een visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten. Deze gemeenschappelijke visie krijgt tevens de steun van NEON, de Europese vereniging van onafhankelijke ombudsmannen, waarvan ook de Ombudsdienst voor Energie deel uitmaakt. De volledige tekst van deze mededeling is beschikbaar op de website van de CEER (http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/Tab3/CEER-BEUC%202020%20VISION-joint%20statement_Long_v161014.pdf).

Deze toekomstvisie wil de consument opnieuw centraal stellen op de toekomstige energiemarkt, aan de hand van vier principes: betrouwbaarheid, betaalbaarheid, transparantie en consumentenbescherming, samen met het versterken van de rechten van de consument als marktspeler. Om die ideeën met succes om te zetten in concrete acties zijn een permanente dialoog en gezamenlijke inspanningen van de nationale reguleringsoverheden, de regeringen, de consumenten, de industrie en de Europese instellingen van wezenlijk belang.

Tijdens het forum werden de rapporten voorgesteld van de twee werkgroepen die de Europese Commissie heeft samengesteld en waaraan de Ombudsdienst voor Energie heeft deelgenomen:

-    Een werkgroep over de transparantie van de prijzen op de energiemarkt, gecoördineerd door het DG Gezondheid en Consumentenbescherming.

-    Een werkgroep gewijd aan het specifieke thema van de kwetsbare consumenten, onder leiding van het DG Energie.

Nog tijdens het forum heeft de Britse Ombudsman, in naam van NEON, de vorderingen voorgesteld die sinds de vorige editie zijn gemaakt in het kader van de projecten en werkzaamheden van NEON.