Advies 23.014 van 13 oktober ’23 over de verjaringstermijn van elektriciteits- en aardgasfacturen

Publication date: 
30/10/2023 - 15:00
Advies bij het Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de verjaringstermijn voor schuldvorderingen voor levering van water, gas of elektriciteit en elektronische communicatie (Parl. St., Kamer, DOC 55, 0336/001)