Eneco - Tariefaanpassing

Publication date: 
10/01/2023 - 10:00
Generieke aanbevelingen - Eneco - Tariefaanpassing

Situatie:

De Ombudsdienst voor energie ontving vanaf het begin 2022 reeds honderden klachten naar aanleiding van de aanpassing van de tarieven door ENECO, waarbij deze laatste verwijst naar nieuwe wettelijke bepalingen die het bedrijf tot deze aanpassing zou den verplichten. Sedert 1 januari 2022 is 
inderdaad een nieuwe wettelijke regeling1 in werking getreden, die tot doel heeft de energieleveranciers ertoe aanzetten om slapende energieleveringscontracten te vervangen door nieuwe, voordelige tarieven. Volstrekt ten onrechte verwijst ENECO naar deze wetgeving om bepaalde energiecontracten die in de huidige omstandigheden voordelig voor de energieklant zijn, te vervangen door minder voordelige producten.
 

(Details van de aanbeveling in bijlage)