Facturatie van niet-aangerekend verbruik

De heer V. betwist de factuur van de distributienetbeheerder (DNB). De DNB eist 2.308 euro excl. btw van hem voor een nietgefactureerd verbruik van 8.640 kWh. De heer V. zegt dat hij zelf contact met de DNB had opgenomen over dit onderwerp. Hij had deze elektriciteitsmeter per toeval ontdekt na werken aan een verlaten gebouw achter in zijn tuin. De afstand tussen dit gebouw en zijn woning is meer dan 50 meter. Hij wist tot op dat moment niet dat de meter bestond, want deze zat verstopt achter een gipsplaat.

Intervention du médiateur: 

De DNB heeft gemeld dat zijn dienst voor de laatste jaren een 'leegstandstarief' zal toepassen, wat beter past bij de gegeven uitleg. Dit tarief wordt berekend op basis van 5 % van het gemiddelde jaarverbruik van een woning.

Voor de periode van 26/07/2014 tot 26/07/2019 werd er een totaal verbruik van 527 kWh in rekening gebracht voor een bedrag van 315,47 euro.

De klager ging akkoord met dit verbruik in plaats van de eerder gefactureerde 8.640 kWh.