Misleidende precontractuele informatie bij deur-aan-deur-verkoop

Publication date: 
18/09/2020 - 09:15
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2019: Misleidende precontractuele informatie bij deur-aan-deur-verkoop

Situatie

Een professionele klant heeft tijdens een bezoek van een vertegenwoordiger van LUMINUS een contract getekend.

De vertegenwoordiger van LUMINUS heeft tijdens dit bezoek een vergelijking gemaakt tussen de tarieven die de klant had en de tarieven die LUMINUS aanbood. Op dit document staan volgende tarieven genoteerd (exclusief BTW) voor een periode van twee jaar:

Elektriciteit dag: 4,94 €c/kWh

Elektriciteit nacht: 2,10 €c/kWh

Vaste vergoeding: 50 €/jaar

Op basis van het verbruik van de klant zou LUMINUS met deze tarieven echter 66,75 euro duurder uitkomen dan de toenmalige leverancier van de klant.

De vertegenwoordiger van LUMINUS bood daarom nog een extra korting aan van 270 euro (excl. BTW) per jaar waardoor de klant uiteindelijk een voordeel zou halen van 203,25 euro (excl. BTW).

Deze bedragen en berekeningen staan duidelijk vermeld op de simulatie die de vertegenwoordiger van LUMINUS heeft overgemaakt.

De klant is, gelet op deze besparing, akkoord gegaan met dit voorstel en heeft het contract bij LUMINUS getekend op 04/05/2018 met als gewenste inwerkingtreding 05/06/2018.

Omwille van onduidelijke redenen heft LUMINUS het contract van de klant pas een jaar later opgestart, zijnde op 05/06/2019. De klant heeft hierdoor dus al een besparing van 203,25 euro (excl. BTW) misgelopen.

LUMINUS kent bovendien ook andere tarieven toe dan deze die met de vertegenwoordiger van LUMINUS overeengekomen werden (exclusief BTW):

Elektriciteit dag: 5,82 €c/kWh

Elektriciteit nacht: 3,00 €c/kWh

Vaste vergoeding: 65 €/jaar

Hierbij wordt er wel een korting toegekend door LUMINUS van 0,90 €c/kWh zodat de eenheidsprijzen overeenkomen met deze die met de vertegenwoordiger warden afgesproken, maar LUMINUS kent deze korting slechts toe voor het eerste jaar.

De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

(Details van de aanbeveling in bijlage)