Marktpraktijken en sociaal tarief

Publication date: 
18/09/2020 - 09:00
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2019: Marktpraktijken en sociaal tarief

Situatie

De heer M. sluit na een huisbezoek een contract met LUMINUS maar merkt niet dat er op het contract een ondernemingsnummer is vermeld. Hij betaalt zijn facturen te goeder trouw.

De heer M. heeft recht op het sociaal tarief en kan bijgevolg op dat tarief aanspraak maken tussen 16/09/2016, de begindatum van zijn contract, en 01/12/2018, de datum waarop hij overstapt naar een andere leverancier. De attesten ondertekend door het OCMW van zijn gemeente warden overgemaakt aan LUMINUS.

Na raadpleging van de KBO blijkt dat het ondernemingsnummer verwijst naar een zelfstandige die handelt als natuurlijk person en die op geen enkele manier gelieerd is aan de heer M. Eveneens volgens de informative in de KBO stemt het adres waaraan dit ondernemingsnummer is verbonden niet overeen met het leveringspunt van de heer M. waarvoor het sociaal tarief is vereist.

De heer M. wenste een huishoudelijk contract aan te gaan en bevestigt nooit handel te hebben gedreven noch zijn woning te hebben gebruikt - zelfs niet gedeeltelijk - voor beroepsdoeleinden.

(Details van de aanbeveling in bijlage)