Toepassing van een hoger tarief

Publication date: 
16/09/2020 - 11:15
Gedeeltelijk door het energiebedrijf

Aanbeveling 2019: Toepassing van een hoger tarief

Situatie

Mevrouw L. betwist de op haar factuur toegepaste prijzen en het bedrag voor haar maandelijkse facturen.

(Details van de aanbeveling in bijlage)