Collectieve rechtsvordering - Vaste vergoedingen versus Verbrekingsvergoedingen ?

Collectieve rechtsvordering - Vaste vergoedingen versus Verbrekingsvergoedingen ?

Waarover gaat het ?

De Ombudsdienst voor energie betwist het wettelijk karakter van de vaste vergoedingen die de energieleveranciers ESSENT, LUMINUS, OCTA+, MEGA, ENERGY PEOPLE en ZENO voor een volledig leveringsjaar aanrekenen wanneer de klant vervroegd zijn energiecontract beëindigt.

 

Die energieleveranciers rekenen immers voor de levering van elektriciteit en/of aardgas vaste vergoedingen van ondertussen al meer dan 60 euro per energiedrager aan voor een volledig leveranciersjaar, ook wanneer de eindafnemer zijn energiecontract vervroegd beëindigt. Dit betekent dat klanten soms meer dan 100 euro moeten betalen wanneer zij veranderen van leverancier. Volgens de Ombudsdienst voor energie is hier dan ook sprake van een (verdoken) verbrekingsvergoeding omdat de elektriciteits- en gaswet uitdrukkelijk bepaalt dat “geen enkele vergoeding mag worden aangerekend wanneer een huishoudelijke afnemer of KMO gebruikt maakt van het recht om zijn energiecontract te beëindigen”.

 

Waar vindt u die vaste vergoeding of verbrekingsvergoeding ?

De aanrekening van die vaste vergoeding voor een volledig jaar vindt u doorgaans terug op uw slotfactuur die u ontvangt van de betrokken leverancier na een beëindiging van uw energiecontact ingevolge een verandering van leverancier vóór de einddatum van uw energiecontract voor elektriciteit en/of aardgas.

Voor meer informatie: zie beleidsadvies nr. 17.011 van de Ombudsdienst voor energie via:

https://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/advies-17011-over-vaste-vergoedingen-versus-verbrekingsvergoedingen

 

Veelgestelde vragen

Wat is een vaste vergoeding ?

Dit is een administratieve kost die sommige leveranciers aanrekenen bovenop de vaste of variabele energieprijs per kWh.

 

Hoeveel bedraagt de vaste vergoeding ?

Die vergoeding kan sterk variëren en gaat van 10 euro tot 70 euro per jaar, inclusief . 21 % btw.

Sommige leveranciers rekenen voor bepaalde energiecontracten zelfs geen vaste vergoeding aan.

 

Pro rata temporis of per jaar ?

Sinds 2015 zijn er energieleveranciers die de vaste vergoeding per jaar aanrekenen, ook al ben je geen jaar klant bij die leverancier. Andere leveranciers blijven die vaste vergoeding pro rata de duur van het verstreken leveringsjaar aanrekenen.

Volgens het consumentenakkoord dat de leveranciers en de Minister van Consumentenzaken Kris Peeters hebben ondertekend konden energieleveranciers uiterlijk tegen 1 september 2018 tijdens het eerste leveringsjaar een vaste vergoeding per jaar aanrekenen. Vanaf het tweede contractjaar mogen zij die vaste vergoeding enkel gedeeltelijk forfaitair en/of gedeeltelijk pro rata temporis aanrekenen.

 

Hoeveel bedraagt uw eventueel financieel nadeel ?

Dit is afhankelijk van de hoogte van de vaste vergoeding per jaar en van de periode dat u klant bent gebleven. Wanneer een vaste vergoeding van 60 euro per jaar voor elektriciteit en 60 euro per jaar voor aardgas wordt aangerekend en u bent slechts 2 maanden klant gebleven, zal het financieel nadeel 100 euro zijn of 50 euro voor elektriciteit en 50 euro voor aardgas.

 

Wat zegt de elektriciteits- of aardgaswet ?

De elektriciteits- en gaswet bepaalt uitdrukkelijk dat “geen enkele vergoeding mag worden aangerekend wanneer een huishoudelijke afnemer of KMO gebruikt maakt van het recht om zijn energiecontract te beëindigen”.

Volgens de Ombudsdienst voor energie kunnen afspraken tussen de Minister van Consumentenzaken en de energieleveranciers in het consumentenakkoord, geen afbreuk doen aan deze wettelijke bepaling.

 

Hoe verloopt de collectieve rechtsvordering ?

De groepsvordering verloopt in verschillende stappen:

  • Op initiatief van de Ombudsdienst voor energie heeft de Consumentenombudsdienst een ingebrekestelling aan de betrokken energieleveranciers gestuurd met verzoek om binnen de 14 dagen deze marktpraktijk stop te zetten en de getroffen consumenten terug te betalen volgens het pro - rata - temporisgedeelte in functie van de datum van hun beëindiging van het contract.
  • Omdat de energieleveranciers niet of niet wilden reageren op de ingebrekestellingen heeft de Consumentenombudsdienst op 3 augustus 2018 een verzoekschrift ingediend bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel om een groepsvordering in te stellen met het oog op een collectieve schikking tussen de Consumentenombudsdienst en de betrokken energieleveranciers. De inleidingszitting voor deze zaak is vastgelegd op 24 september ’18.
  • De rechter beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoekschrift en indien ontvankelijk, wordt gevraagd om te proberen via onderhandelingen tot een collectieve schikking te komen.
  • Indien geen collectieve schikking tussen de Consumentenombudsdienst en de energieleveranciers mogelijk is, wordt deze fase van het dossier afgesloten en overgegaan tot de gegrondheidsfase. Deze fase kan wettelijk niet door de Consumentenombudsdienst worden ingeleid maar wel door een (consumenten)organisatie die daartoe erkend is.

 

Wat is een opt-in/opt-out systeem?

Voor deze collectieve rechtsvordering zal een opt-out systeem aan de rechter gevraagd worden. Dit wil zeggen dat alle benadeelde consumenten zullen vergoed worden, tenzij dat een consument uitdrukkelijk van de compensatie afziet. U hoeft dus niets te doen om een financiële compensatie te krijgen.

Indien de rechter evenwel beslist om de rechtsvordering enkel toe te laten via een opt-in systeem, zullen alle benadeelde consumenten zich persoonlijk moeten kenbaar maken.

Of het nu een opt-out of opt-in systeem wordt, u zal hierover via de pers worden ingelicht.