Extrapolatie energieverbruik op basis van foutief verbruiksprofiel

Een klant ontvangt een afrekeningsfactuur waarbij hem een Vlaamse bijdrage Energiefonds van 770 euro per jaar wordt aangerekend. De klant betwist dit gezien dit het tarief is voor eindafnemers met een jaarlijks verbruik van 20 MWh tot 50 MWh en hij jaarlijks minder dan 20 MWh verbruikt.

Hij vindt dat hij dus aan het tarief van categorie D – voor een verbruik van 10 MWh tot 20 MWh - aangerekend dient te worden.

Intervention du médiateur: 

De leverancier deelt mee dat, omdat de aangerekende verbruiksperiode korter was dan een jaar, het verbruik geëxtrapoleerd werd tot een jaar. De leverancier heeft deze extrapolatie uitgevoerd aan de hand van verbruiksprofielen.

Omdat de meterstanden van de meeste klanten niet continu opgenomen worden, maar slechts één keer per jaar bij de meteropname zijn verbruiksprofielen of SLP’s nodig om te schatten hoeveel energie een klant in de periode tussen twee meteropnames verbruikt per kwartier of per uur. Op die manier kan het opgemeten verbruik verspreid worden over de betreffende periode.

Uit verder onderzoek van het dossier is echter gebleken dat de leverancier een foutief verbruiksprofiel heeft gebruikt om het jaarverbruik te berekenen. Hij is dan ook overgegaan tot terugbetaling van het te veel aangerekende bedrag van de Vlaamse bijdrage Energiefonds.