Leverancier rekent beschermde afnemer inningskosten aan

Mevrouw N. geniet sinds oktober 2016 van het sociaal tarief. Bij controle van de facturatie stelt ze vast dat de energieleverancier haar inningskosten aanrekent voor de verstuurde aanmaningen. Mevrouw N., die op de hoogte is van de geldende reglementering hieromtrent, wijst de leverancier erop dat dit niet toegestaan is. De leverancier antwoordt echter telefonisch dat dit enkel het geval is voor klanten die in schuldbemiddeling zitten.

Intervention du médiateur: 

Conform art.5.1.4. van het Vlaamse Energiebesluit d.d. 19/11/2010 heeft de leverancier alsnog de aangerekende aanmaningskosten geannuleerd voor een totaal bedrag van 76,45 euro.