Annulering van een factuur na verhuizing

Mevrouw S. betwist bij haar energieleverancier de slotfactuur die zij na haar verhuizing ontvangen heeft. Die factuur houdt rekening met een afsluiting op datum van 25/10/2016. Mevrouw bevestigt dat er op 28/07/2016 een aangetekende brief naar de energieleverancier werd verzonden om te bevestigen dat zij de woning op 04/05/2016 had verlaten.

Intervention du médiateur: 

Aangezien de verhuizing gemeld was in een aangetekende brief van 28/07/2016 en de facturatie stopgezet had moeten worden op 29/07/2016, heeft de leverancier aan de distributienetbeheerder een raming van de meterstanden gevraagd op 29/07/2016, de dag na de mededeling van de verhuizing. Een nieuwe slotfactuur werd opgesteld met annulering van de facturatie vanaf 29/07/2016. Het te betalen bedrag ging zo van 700,43 euro naar 25,65 euro. Die annulering stemt overeen met artikel IV.2 van het Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”, dat bevestigt dat de leverancier de facturatie van het energieverbruik uiterlijk stopzet op de dag na de mededeling van de verhuizing door de consument aan de leverancier.