Advies 17.011 over vaste vergoedingen versus verbrekingsvergoedingen

Publication date: 
17/05/2018 - 13:45
Advies 17.011 over vaste vergoedingen versus verbrekingsvergoedingen

Aan de Commissie Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, Middenstand en Landbouw
Over het " Wetsvoorstel 2671 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de opzeg van overeenkomst, http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2671/54K2671001.pdf"