Prijzen/Tarieven : Prijsverhoging ingevolge verlengen of hernieuwen van het energiecontract

Publication date: 
31/12/2016 - 15:15
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2016: Prijsverhoging ingevolge verlengen of hernieuwen van het energiecontract 

Situatie

 

De betrokken klanten zijn een contract met vaste tarieven voor een bepaalde duur aangegaan bij energieleverancier ESSENT.

Na de contractperiode (van 1, 2 of 3 jaar) heeft ESSENT het contract verlengd, maar werden bij deze verlengingen andere tarieven toegepast. Er is dus sprake van een hernieuwing van het contract. De hernieuwing van het contract werd door ESSENT medegedeeld door de informatie daarover te plaatsen op een tussentijdse factuur die enkele maanden voor de hernieuwing werd verstuurd.

De betrokken klanten gingen niet akkoord met deze aangepaste tarieven, aangezien zij nooit hun akkoord hebben gegeven voor deze prijsaanpassing.

De Ombudsdienst is van oordeel dat er voldoende elementen aanwezig zijn die de leverancier ertoe moeten aanzetten om de facturatie te herberekenen aan de oorspronkelijk gecontracteerde tarieven. Aangezien ESSENT hiertoe niet bereid was, heeft de Ombudsdienst aanbevelingen opgemaakt.

(Details van de aanbeveling in bijlage)