Facturatieproblemen : Laattijdige facturatie

Publication date: 
31/12/2016 - 15:00
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2016: Laatijdige facturatie

Situatie

De heer C. die een pand in Brussel verhuurt, wordt vanaf 02/02/2007, bij de vrijmaking van de energie­markt in Brussel, klant van ELECTRABEL. Vanaf die datum ontvangt de heer C. echter noch tussen­tijdse facturen, noch jaarlijkse afrekeningen. Pas op 19/11/2008 ontvangt de heer C. zijn eerste tussentijdse factuur.

In april 2009 verandert de heer C. van leverancier, maar opnieuw ontvangt de heer C. geen slotfactuur. In april 2010 wordt vervolgens een metervervanging uitgevoerd wegens een defect. Ook naar aanleiding van de metervervanging wordt geen afrekening opgemaakt of rechtzetting uitgevoerd. Op 31/03/2011 wordt uiteindelijk de slotfactuur opgemaakt waarin het verbruik voor de periode 02/02/2007 – 09/04/2009 gefactureerd wordt, resulterende in een opleg van 8.359,35 euro. Pas op 21/09/2011 wordt de factuur vervolgens verstuurd naar de heer C.

Op 02/10/2011 vraagt de heer C. meer uitleg over de facturatie, maar een antwoord blijft uit, behalve aanmaningen op 09/10/2011 en op 20/07/2012, die laatste verstuurd door een incassokantoor.

(Details van de aanbeveling in bijlage)