Rechtzettingen van meterstanden: Meteropname bij leverancierswissel

Publication date: 
31/12/2016 - 14:30
Gevolgd door 
het energiebedrijf

Aanbeveling 2016: Meteropname bij leverancierswissel

 

Situatie

Mevrouw H. heeft bij de overschakeling naar een nieuwe leverancier voor het adres van haar bedrijf een hoge eindafrekening van haar vorige leverancier ontvangen. Voor een periode van 5/04/2012 tot 16/08/2012 wordt een totaalverbruik van 6.745,83 euro (incl. btw) voor elektriciteit aangerekend.

De overnamemeterstanden bij de leverancierswissel werden te hoog geschat waardoor er in verhouding teveel verbruik door de vorige leverancier werd aangerekend.

Reeds in 2013 was er veelvuldig contact tussen de leveranciers, de netbeheerder en een lokale ombudsvrouw die de klager vertegenwoordigde. Bij deze contacten werd door EANDIS bevestigd dat de overnamemeterstand onwaarschijnlijk leek. EANDIS heeft echter van de nieuwe leverancier bevestiging ontvangen dat er geen aanpassing van de meterstand diende te gebeuren. Er zijn geen aanwijzingen in de contacten dat dit door de klager werd bevestigd.

(Details van de aanbeveling in bijlage)