Budgetmeter in het Waals Gewest

De heer E. heeft bij zijn leverancier een klacht ingediend omdat er in zijn jaarlijkse afrekening geen rekening werd gehouden met een aantal opladingen via de budgetmeter. Deze afrekening, die het verbruik berekent voor de periode van 19 november 2014 tot 18 november 2015, houdt alleen rekening met de opladingen die plaatsvonden tussen 6 december 2014 en 12 augustus 2015 voor een totaalbedrag van 960 euro. De heer E. wijst erop dat de laatste twee opladingen, die plaatsvonden tussen 12 augustus 2015 en 10 november 2015 voor een totaalbedrag van 280 euro, niet in aanmerking werden genomen.

Intervention du médiateur: 

De leverancier bevestigt dat er door een computerprobleem bij hem inderdaad opladingen via de budgetmeter ontbreken op de afrekeningsfactuur. Er werd dus een nieuwe afrekening opgesteld die rekening houdt met de ontbrekende opladingen.