Sociaal tarief voor gezin van minderjarige mindervalide

Publication date: 
31/12/2015 - 12:45
Niet gevolgd door het energiebedrijf

PRIJZEN/TARIEVEN

Aanbeveling 2015: Sociaal tarief voor gezin van minderjarige mindervalide 

Situatie

De heer D. werd tussen 01/07/2008 en 31/10/2011 door ELECTRABEL bevoorraad voor het leveringspunt A en tussen 01/11/2011 en 01/01/2013 voor het leveringspunt B. Door de erkenning van de handicap van zijn minderjarige zoon door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in juli 2014 deelt hij ELECTRABEL deze verandering mee, om zo met terugwerkende kracht het sociaal tarief te kunnen genieten voor beide periodes in kwestie. Daartoe verstuurt de heer D. het attest dat hij in zijn bezit heeft naar ELECTRABEL. De geldigheidsduur van het recht vermeld op dit attest, dat dateert van 03/07/2014, loopt van 01/07/2008 tot 30/06/2017. Het attest wordt door ELECTRABEL geweigerd, aangezien het niet beantwoordt aan de toekenningsvoorwaarden. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan de attesten vóór de datum van de medische beslissing, zijnde 04/04/2014, niet aanleveren. Bijgevolg dient de heer D. een klacht in bij de Ombudsdienst.

(Details van de aanbeveling in bijlage)