Tarief “verbruik zonder contract”

De nv K. betwist de factuur van 2011 van de distributienetbeheerder (DNB) over het verbruik van een gasmeter. De nv K. geeft aan dat ze eigenaar is van een gebouw en dat er tijdens de renovatie van het gebouw in 2007 vijf nieuwe gasmeters zijn geplaatst. Echter zouden de werknemers van de DNB, die dit werk moesten uitvoeren, vergeten zijn om een van de meters te registreren. Dit zou hen verplicht hebben om de zegels van de meter te verbreken. 

De nv K. heeft betwist dat ze het aangerekende bedrag verschuldigd is. Ze meent dat ze de gevolgen niet moet dragen van het feit dat de werknemers van de DNB de zegels hebben moeten verbreken om hun eigen fout recht te zetten. Ze betwist dan ook dat ze het verbruik aan het duurdere ‘zegelverbrekingstarief’ moet betalen.

Intervention du médiateur: 

De DNB heeft aangegeven dat, in dit dossier, het totaalbedrag voor het buitencontractuele verbruik 24.355,78 euro bedraagt en dat dit twee gasmeters en een elektriciteitsmeter betreft. In eerste instantie is de DNB bij zijn standpunt gebleven en heeft hij aangegeven dat er verzegelde meters werden geplaatst, aangezien er geen 'NBN'-documenten (het conformiteitsattest) aanwezig waren tijdens de plaatsing op 15/09/2005. Het was eveneens de verantwoordelijkheid van de nv K. om een contract af te sluiten met een energieleverancier, om ervoor te zorgen dat de meters ontzegeld konden worden en dat ze energie kon verbruiken.

De Ombudsdienst heeft de DNB aangesproken over de data waarop de meters werden opengesteld alsook om de historiek van de meterstanden na te gaan. De Ombudsdienst is tot de vaststelling gekomen dat op een werkfiche vermeld stond dat er geen NBN (het conformiteitsattest) aanwezig was. Bijgevolg zou de meter dus niet opengesteld moeten geweest zijn, wat wel gebeurd is. 

De Ombudsdienst heeft hieromtrent opnieuw contact opgenomen met de DNB. De DNB heeft aangegeven dat het document inzake de openstellingen van de meters werd teruggevonden. Bijgevolg werden de facturen op naam van de nv K. geannuleerd. Er werden nieuwe facturen opgesteld en het verbruik werd aangerekend aan het zogenaamde 'gebruikelijke' tarief.