Herroepingstermijn

De heer L. werd benaderd door een vertegenwoordiger van een energieleverancier. De heer L. besloot om in te gaan op het voordelig aanbod dat werd gepresenteerd door de vertegenwoordiger en ondertekende twee contracten voor twee panden in zijn bezit. De heer L. vroeg hierbij om een kopie van de contracten die hij had getekend. De vertegenwoordiger kon deze niet op papier bezorgen, maar deze zouden per e-mail verstuurd worden.

De heer L. ontving diezelfde dag nog een kopie van één van de twee contracten per mail. Gezien de startdatum vermeld op dit contract niet overeenkwam met de door hem gevraagde datum en hij geen kopie heeft gekregen van het ander contract, heeft hij de twee contracten drie dagen later, op 29/01/2015 per aangetekende brief opgezegd.

De heer L. heeft vervolgens nog verschillende e-mails en brieven verstuurd naar de leverancier om zijn contracten op te zeggen. Aangezien de leverancier niet reageerde, heeft hij een klacht ingediend bij de Ombudsdienst. 

Intervention du médiateur: 

De leverancier deelde aan de Ombudsdienst mee dat zij de eerste opzegbrief pas hebben mogen ontvangen op 20/02/2015. Op dat moment was het voor de leverancier technisch niet meer mogelijk om het contract dat zou aanvangen op 25/02/2015, te annuleren. De heer L. zou een contract bij een andere leverancier moeten aangaan om het contract te kunnen stopzetten.

De Ombudsdienst heeft de leverancier erop gewezen dat de heer L. voldoende pogingen had ondernomen om de contracten te annuleren. Bovendien heeft hij binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen zijn contracten opgezegd. De Ombudsdienst heeft de leverancier dan ook verzocht om het nodige te doen opdat de heer L. terug klant is bij zijn oorspronkelijke leverancier en de opgemaakte facturen te crediteren.

De leverancier deelt mee dat door technische problemen de eerdere brieven van de heer L. niet teruggevonden werden. De leverancier kon bevestigen dat de heer L. terug klant bij zijn vorige leverancier is en was bereid om de opgemaakte facturen te crediteren.